OVER ONS

Onze KSA, KSA Spiko, is ontstaan in 1939-1940. We zijn een KSA met allemaal meisjes. We zijn vooral actief in Sint-Pieters en Kristus Koning. Elk meisje van 5 tot 16 jaar is welkom bij ons! 


Wij zijn een jeugdbeweging van ongeveer 80 à 90 jongeren van 5 tot 16 jaar voor én door jeugd. Ons hoofddoel is om alle leden een speelse en zinvolle tijdsbesting aan te bieden. Via tweewekelijkse activiteiten willen wij ervoor zorgen dat kinderen een middag vol amusement kunnen beleven en tegelijkertijd ook de ruimte en de kans krijgen om geleidelijk aan te groeien als mens in alle aspecten. 


Vriendschap, creativiteit en activiteit staan centraal: zo leren kinderen er vriendinnen (voor het leven..) kennen, kunnen ze er creatief bezig zijn én zeer belangrijk: kinderen krijgen hier de kans om zonder competitiviteit nieuwe grenzen te ontdekken. Stap voor stap geven we hen het vertrouwen om in alle sociale vaardigheden te groeien en al spelende/doende iets te leren.

KSA betekent niet zomaar iets, onze drieledige naam begint met een K. Die K heeft voor ons verschillende betekenissen, het is oorspronkelijk de K van Katholiek maar evenzeer ook de K van Kritisch zijn, Kameraadschap opbouwen en Kilooooo's amusement! De middelste letter S staat voor Studerende, maar wordt door ons vooral als Spelende ingevuld, want stilzitten is niet echt aan ons besteed… En dan de laatste letter A, die wordt zeer letterlijk genomen, als Actie ('jeugdbeweging') geloven wij zeer sterk in de kracht die uitgaat van het woord 'actie'. Wij zijn en blijven een 'jeugd in beweging' die een actie onderneemt. Steeds weer voel je de bruisende kracht die uitgaat van onze vereniging voor en door de jeugd. Telkens opnieuw gaat onze leidingsploeg de uitdaging aan om jongeren actief te begeleiden. Een sterke groep geëngageerde jongeren draagt samen de actie/jeugdbeweging: zij organiseren spellen, kampen, geldwervingsacties en ga zo maar door... Het engagement dat deze mensen geven is eindeloos.


Heb jij zin om te ravotten in onze KSA en om heel veel vriendinnen te maken, kom dan zeker eens proberen op één van onze activiteiten die bijna elke zaterdag doorgaan (meestal) van 14u tot 17u. De activiteiten vinden plaats in onze lokalen (zie hieronder).

ONZE LOKALEN

DE MORTIER (sloebers, jim, sim-stien):


Mortierstraat 31

8000 Brugge

TEMPELHOF (springers, roodkappen):


Tempelhof

8000 Brugge